×

Con Gái Nên Học Luật Gì? 16 Chuyên Ngành Luật Phổ Biến

Ngày đăng: 09/05/2024 | No Comments

Ngày cập nhật: 31/05/2024

Con gái nên học Luật gì? Có những chuyên ngành Luật nào? Trong bài viết này, Glints sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc trên.

1. Các chuyên ngành Luật

Dưới đây là một số chuyên ngành Luật đang được đào tạo tại các trường đại học trên cả nước, hãy thử xem mình phù hợp với chuyên ngành nào nhé.

1.1. Chuyên ngành Luật Hình sự

Chuyên ngành Luật hình sự tập trung nghiên cứu và giải quyết tội phạm và các biện pháp trừng trị tội phạm.

Nội dung chương trình đào tạo của chuyên ngành Luật Hình sự bao gồm:

 • Kiến thức cơ sở bao gồm các môn như: Hiến pháp, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành bao gồm các môn như: Luật hình sự, Tội phạm học, Luật tố tụng hình sự, v.v.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết cho nghề Luật, chẳng hạn như kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật hình sự có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp: Luật sư; Cán bộ công chức nhà nước; Giảng viên, v.v.

1.2. Chuyên ngành Luật Dân sự

Chuyên ngành này nghiên cứu và giải quyết các mối quan hệ dân sự.

Các mối quan hệ dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau, hoặc giữa cá nhân, pháp nhân với nhà nước dựa trên cơ sở bình đẳng, tự do và tự định đoạt.

Chuyên ngành Luật dân sự học gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức pháp luật cơ bản: Hiến pháp, Luật tố tụng hành chính, Luật tố tụng dân dự, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, v.v.
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự: Luật sự, Luật hôn nhân và gia đình, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật dân sự có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp:

 • Luật sư
 • Trợ lý luật sư
 • Tư vấn pháp lý
 • Cán bộ công chức nhà nước
 • Giảng viên, v.v.

1.3. Chuyên ngành Luật Thương mại

Chuyên ngành Luật Thương mại tập trung đào tạo về các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ thương mại, chẳng hạn như mua bán hàng hóa/dịch vụ.

Chuyên ngành Luật thương mại học gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức pháp luật cơ sở: Hiến pháp, Luật tố tụng hành chính, Luật tố tụng dân dự, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật kinh doanh thương mại, Luật thương mại, Luật hợp đồng thương mại, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật thương mại có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp:

 • Luật sư
 • Tư vấn pháp lý
 • Nhân viên pháp lý tại các tổ chức/doanh nghiệp
 • Nhân viên kinh doanh
 • Cán bộ công chức nhà nước
 • Giảng viên, v.v.
con gái nên học ngành gì trong luật
Con gái nên học ngành luật gì?

1.4. Chuyên ngành Luật Kinh tế

Chuyên ngành này tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh tế.

Chuyên ngành Luật kinh tế học gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức pháp luật cơ sở: Hiến pháp, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Lý luận nhà nước và pháp luật, Pháp luật đại cương, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật đầu tư, Luật cạnh tranh, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp:

 • Luật sư
 • Tư vấn pháp lý
 • Nhân viên, chuyên viên pháp lý tại các tổ chức/doanh nghiệp
 • Nhân viên kinh doanh
 • Cán bộ công chức nhà nước
 • Giảng viên, v.v.

Đọc thêm: Nên Học Ngành Luật Nào? Chi Tiết Tiềm Năng Của Từng Chuyên Ngành

1.5. Chuyên ngành Luật Hành chính

Chuyên ngành này tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực hình chính nhà nước, bao gồm các hoạt động quản lý nhà nước những lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chuyên ngành Luật hành chính gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức pháp luật cơ sở: Hiến pháp, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Lý luận nhà nước và pháp luật, Pháp luật đại cương, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật hành chính, Luật tổ chức nhà nước, Luật hành chính nhà nước, Luật cán bộ, công chức, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật hành chính có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp:

 • Cán bộ công chức nhà nước
 • Giảng viên
 • Luật sư
 • Tư vấn pháp lý, v.v.

1.6. Chuyên ngành Luật Quốc tế

Chuyên ngành này tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong mối quan hệ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và cá nhân.

Chuyên ngành Luật quốc tế gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức pháp luật cơ sở: Hiến pháp, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Lý luận nhà nước và pháp luật, Pháp luật đại cương, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật quốc tế công, Luật thương mại quốc tế, Luật nhân quyền, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật hành chính có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp:

 • Cán bộ công chức nhà nước
 • Giảng viên, Luật sư
 • Tư vấn pháp lý, v.v.

1.7. Chuyên ngành Luật Kinh doanh

Chuyên ngành Luật kinh doanh tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh như sản xuất, kinh doanh, v.v.

Chuyên ngành Luật kinh doanh gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức pháp luật cơ sở: Hiến pháp, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Lý luận nhà nước và pháp luật, Pháp luật đại cương, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp:

 • Luật sư
 • Tư vấn pháp lý
 • Nhân viên pháp lý tại các tổ chức/doanh nghiệp
 • Nhân viên kinh doanh
 • Cán bộ công chức nhà nước
 • Giảng viên, v.v.

1.8. Chuyên ngành Quản trị – Luật

Khi học chuyên ngành này, bạn sẽ được trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh và luật.

Chuyên ngành Quản trị – Luật gì? Theo đó, người học sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ về:

 • Kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh bao gồm các môn như: Nguyên tắc quản trị, Marketing, Tài chính kế toán, v.v.
 • Kiến thức pháp luật cơ sở: Hiến pháp, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, v.v.
 • Kiến thức chuyên ngành: Pháp luật kinh doanh, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thương mại, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị – Luật có thể làm gì? Dưới đây là gợi ý một số nghề nghiệp: Quản trị viên trong các tổ chức/doanh nghiệp; Tư vấn pháp lý; Cán bộ công chức nhà nước; Giảng viên, v.v.

1.9. Một số chuyên ngành luật khác

Bên cạnh các chuyên ngành kể trên, một số chuyên ngành Luật khác cũng đang được các cơ sở giáo dục đào tạo, bao gồm:

 • Chuyên ngành Luật biển: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến biển.
 • Chuyên ngành Luật lao động: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động.
 • Chuyên ngành Luật đất đai: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai.
 • Chuyên ngành Luật môi trường: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến môi trường.
 • Chuyên ngành Luật sở hữu trí tuệ: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 • Chuyên ngành Luật ngân hàng: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng.
 • Chuyên ngành Luật bảo hiểm: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động bảo hiểm.
 • Chuyên ngành Luật hôn nhân và gia đình: Nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân, gia đình.

2. Con gái nên học ngành Luật nào?

Các chuyên ngành Luật không có sự phân biệt giới tính của người học.

Con gái nên học ngành Luật nào? Việc lựa chọn chuyên ngành Luật phù hợp, bạn nên dựa trên một số đặc điểm như khả năng, sở thích, định hướng công việc trong tương lai của bản thân.

Một số ngành học phù hợp khá phù hợp với nữ có thể kể đến như:

 • Luật kinh tế: Ngành học này đòi hỏi người học cần có khả năng phân tích tốt, tỉ mỉ, và cẩn thận. Đây đều là những điểm mạnh của nữ giới.
 • Luật hôn nhân và gia đình: Nữ giới có sự tinh tế và thấu hiểu tâm lý tốt, do đó, đây cũng có thể là một ngành phù hợp với họ.
 • Luật dân sự: Khả năng lập luận sắc bén, tư duy logic tốt của nữ giới có thể giúp họ “cân” ngành học này thật hiệu quả.

Mỗi ngày học có một đặc điểm thú vị riêng, cũng như yêu cầu cụ thể, do đó, hãy cân nhắc thật kỹ càng với các yếu tố như khả năng đáp ứng, sở thích, và định hướng công việc để lựa chọn ngành học phù hợp nhé.

con gái nên học luật gì
Lựa chọn ngành nghề phù hợp sẽ dựa trên nhiều yếu tố thay vì chỉ giới tính.

Đọc thêm: Điểm Danh 10 Kỹ Năng Của Luật Sư Cần Có

Tạm kết

Trên đây là những chia sẻ về chủ đề “Con gái nên học Luật gì?” mà Glints muốn gửi đến bạn. Hy vọng rằng, bài viết đã giúp bạn trả lời những thắc mắc của mình.

Nếu bạn có thêm bất kỳ chia sẻ nào, đừng ngần ngại để lại bình luận để Glints và mọi người cùng biết nhé.

Bài viết có hữu ích đối với bạn?

Đánh giá trung bình 0 / 5. Lượt đánh giá: 0

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

[jetpack-related-posts]

Có thể bạn cũng thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại Glints
Nền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

X