×

Quản Trị Tài Chính Là Gì? Vai Trò Của Chuyên Viên Quản Trị Tài Chính

Ngày đăng: 15/01/2023 | Không có phản hồi

Ngày cập nhật: 14/01/2023

quản trị tài chính là gì

Tài chính là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng để bắt đầu bất kỳ doanh nghiệp nào. Hơn nữa, cần phải có đủ nguồn vốn và quản lý tài chính hiệu quả trong suốt vòng đời của doanh nghiệp. Do đó, các quỹ cần được quản lý, quy định theo quy trình và được giám sát ở mọi bước trong vòng đời kinh doanh.

Các công việc kể trên thuộc phạm trù quản lý của chuyên viên quản trị tài chính. Vậy quản trị tài chính là gì? Hãy cùng Glints tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Quản trị tài chính là gì?

Đầu tiên, quản trị tài chính là gì? Quản trị tài chính có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính như mua sắm và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Người chịu trách nhiệm quản lý tài chính sử dụng các nguyên tắc quản lý chung đối với các nguồn tài chính của doanh nghiệp.

quản trị tài chính
Quản trị tài chính là gì

Công việc của chuyên viên quản trị tài chính

Một chuyên gia quản lý tài chính thực hiện các chức năng khác nhau xung quanh tổ chức mà họ làm việc. Từ phân tích dữ liệu tài chính để xác định tình trạng tài chính của công ty, tiến hành phân tích chi phí và điểm chuẩn, đến chuẩn bị báo cáo ngân sách. Dưới đây là các ví dụ về trách nhiệm và công việc của một chuyên viên quản trị tài chính:

 • Chuyên về hậu cần, thu thập dữ liệu và tài liệu về các phương tiện cụ thể và quản lý hàng tồn kho bằng các ứng dụng CRM.
 • Thành viên nhóm dự án triển khai ERP cho một số khách hàng.
 • Thực hiện và xác thực tất cả các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng trong ERP và với DFAS.
 • Xử lý séc đến từ nhân viên và các nguồn bên ngoài khác để gửi vào Kho bạc.
 • Đảm bảo tuân thủ GAAP trong ghi nhận doanh thu, dự báo, quản lý cấu trúc tài khoản nội bộ, báo cáo và phân tích.
 • Chuẩn bị dự báo hàng tháng, hàng quý và hàng năm bao gồm phân tích xu hướng/lợi nhuận và đảm bảo ghi nhận doanh thu GAAP phù hợp.
 • Thực hiện đối chiếu tài khoản và các mục sổ cái chung.
 • Tiến hành đối chiếu hàng tháng và cuối năm các khoản chi tiêu của chương trình với hồ sơ kho bạc chính thức.
 • Xử lý bảng lương trong nước và quốc tế dựa trên sự hiểu biết về các quy định và yêu cầu khác nhau của nhà nước.
 • Chuẩn bị số dư dùng thử cuối tháng bao gồm đăng chi tiêu tài khoản, đối chiếu tài khoản, cũng như nghiên cứu và điều chỉnh các điều kiện mất cân bằng.
 • Xác định một số lỗi báo cáo đang diễn ra và tận dụng kinh nghiệm kế toán để xác định và thực hiện các giải pháp phù hợp với chính sách kế toán tiêu chuẩn.
 • Xử lý việc ghi lại các giao dịch kinh doanh vào QuickBooks, lập ngân sách, dự báo và báo cáo tài chính hàng năm.
 • Thiết lập các tiêu chí ROI cho các chương trình khuyến mại có tính đến mức tăng tài khoản, ăn mòn, xói mòn và các tác động chiến lược.

Đọc thêm: Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Là Gì?

Tầm quan trọng của quản trị tài chính trong kinh doanh 

quản trị tài chính trong doanh nghiệp
Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Mục đích của quản trị tài chính là hướng dẫn các doanh nghiệp hoặc cá nhân đưa ra các quyết định tài chính có ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính cho cả hiện tại và tương lai. Để cung cấp hướng dẫn tốt, các chuyên gia quản trị tài chính sẽ phân tích tài chính và đầu tư cùng với nhiều dạng dữ liệu tài chính khác để giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu.

Quản lý tài chính cũng có thể mang lại cho khách hàng sự ổn định tài chính và khả năng sinh lời cao hơn khi có một kế hoạch chiến lược về địa điểm, lý do và cách thức tài chính được phân bổ và sử dụng. Cách các chuyên gia quản trị tài chính giúp khách hàng đạt được mục tiêu sẽ phụ thuộc vào việc khách hàng là công ty hay cá nhân.

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Có một số mục tiêu quản trị tài chính trong hoạt động của một công ty, mục tiêu chính là mở rộng kinh doanh để tăng tài sản của cổ đông. Cụ thể như sau:

 • Đảm bảo nguồn vốn đầy đủ và bền vững.
 • Đảm bảo lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cổ đông.
 • Đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn sẵn có hoặc vốn vay.
 • Lựa chọn cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời.
 • Cuối cùng, lập kế hoạch cấu trúc nguồn tài chính của doanh nghiệp để cân bằng vốn chủ sở hữu và nợ của tổ chức.

Chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp

Ước tính các yêu cầu về vốn

Người quản trị tài chính phải lập ước tính liên quan đến các yêu cầu về vốn của công ty. Điều này sẽ phụ thuộc vào chi phí và lợi nhuận dự kiến cũng như các chương trình và chính sách có liên quan trong tương lai. Các ước tính phải được thực hiện một cách đầy đủ làm tăng khả năng kiếm tiền của doanh nghiệp.

Xác định cơ cấu nguồn vốn

Khi đã ước tính xong, cơ cấu nguồn vốn phải được quyết định. Điều này liên quan đến phân tích vốn chủ sở hữu nợ ngắn hạn và dài hạn. Quá trình này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ vốn chủ sở hữu mà một công ty đang sở hữu và các quỹ bổ sung phải được huy động từ bên ngoài.

Lựa chọn nguồn vốn 

Để mua thêm vốn, một công ty có nhiều lựa chọn như:

 • Phát hành cổ phiếu và trái phiếu
 • Các khoản vay được thực hiện từ các ngân hàng và tổ chức tài chính
 • Tiền gửi của công chúng được rút ra giống như ở dạng trái phiếu.

Việc lựa chọn yếu tố nào sẽ phụ thuộc vào ưu điểm và nhược điểm tương đối của từng nguồn và thời gian tài trợ.

Đầu tư vốn

Người quản lý tài chính phải quyết định phân bổ vốn vào các hoạt động mạo hiểm có lợi nhuận để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư và có thể thu được lợi nhuận thường xuyên.

Xử lý thặng dư

Quyết định về lợi nhuận ròng phải được thực hiện bởi người quản trị tài chính. Điều này có thể được thực hiện theo hai cách:

 • Tuyên bố cổ tức – Nó bao gồm việc xác định tỷ lệ cổ tức và các lợi ích khác như tiền thưởng.
 • Lợi nhuận giữ lại – Khối lượng phải được quyết định sẽ phụ thuộc vào kế hoạch mở rộng, đổi mới, đa dạng hóa của công ty.

Quản lý tiền mặt

Người quản trị tài chính phải đưa ra quyết định liên quan đến quản lý tiền mặt. Tiền mặt được sử dụng cho nhiều mục đích như thanh toán tiền công và tiền lương, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán cho các chủ nợ, đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn, duy trì đủ hàng tồn kho, mua nguyên vật liệu, v.v.

Kiểm soát tài chính

Người quản trị tài chính không chỉ lập kế hoạch, mua sắm và sử dụng các quỹ mà còn phải thực hiện kiểm soát tài chính. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều kỹ thuật như phân tích tỷ lệ, dự báo tài chính, kiểm soát chi phí và lợi nhuận, v.v.

Các loại quản trị tài chính thường gặp

các loại quản trị tài chính
Các loại quản trị tài chính

Các chuyên gia quản trị tài chính xử lý ba loại quản trị tài chính chính cho các công ty. Những loại này liên quan đến các khía cạnh khác nhau của các quyết định nội bộ mà một công ty có thể sẽ cần đưa ra về dòng tiền, lợi nhuận, đầu tư và nắm giữ nợ. 

Nhiều quyết định trong số này sẽ phụ thuộc đáng kể vào các yếu tố như quy mô công ty, ngành và mục tiêu tài chính. Các chuyên gia quản trị tài chính giúp các công ty đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách hướng dẫn các lĩnh vực tài chính, đầu tư và cổ tức.

Tài chính

Các chuyên gia quản trị tài chính hỗ trợ các công ty trong các quyết định quan trọng liên quan đến việc huy động vốn, quản lý nợ và đánh giá rủi ro khi vay tiền để mua hàng hoặc để xây dựng công ty. Tài chính cũng được yêu cầu khi huy động vốn. 

Các công ty có thể đưa ra các quyết định tài chính chiến lược hơn, tốt hơn để huy động vốn hoặc huy động vốn khi họ có thông tin về dòng tiền, xu hướng thị trường và các số liệu thống kê tài chính khác về sức khỏe của công ty.

Đầu tư

Các chuyên viên quản trị tài chính có thể giúp các công ty lựa chọn đầu tư vào đâu, đầu tư vào cái gì và đầu tư như thế nào. Công việc của chuyên gia tài chính là xác định số lượng tài sản (cả cố định và dài hạn) mà một công ty sẽ cần nắm giữ và dòng tiền sẽ đi về đâu dựa trên vốn lưu động hiện tại. 

Về bản chất, kiểu quản trị tài chính này là về việc đánh giá tài sản theo tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận. Các nhà quản lý tài chính sẽ xem xét lợi nhuận, tỷ lệ hoàn vốn, dòng tiền và các tiêu chí khác của công ty để hỗ trợ các công ty đưa ra quyết định đầu tư.

Cổ tức

Các công ty nên có sẵn một kế hoạch và chính sách chi trả cổ tức, với sự hướng dẫn của một chuyên gia quản trị tài chính, người có thể tạo và thực hiện kế hoạch đó, đề xuất sửa đổi khi cần thiết và theo dõi các khoản chi trả nếu và khi chúng xảy ra. Bất cứ khi nào một quyết định tài chính được đưa ra, điều cần thiết là phải xem xét các khoản thanh toán cổ tức vì bạn có thể giữ cổ tức để tài trợ cho các quyết định tài chính nhất định trong công ty.

Điều quan trọng nữa là phải có một kế hoạch dài hạn linh hoạt có thể phát triển cùng với công ty. Một số công ty lớn có thể trả cổ tức vào những thời điểm nhất định hoặc mỗi năm một lần; lịch trình thanh toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các công ty khác có thể giữ lại hoặc tái đầu tư các khoản thanh toán cổ tức trở lại công ty nếu công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng 

Lộ trình học tập và phát triển của một chuyên viên quản trị tài chính

lộ trình học quản trị tài chính
Lộ trình học quản trị tài chính

Một chuyên gia quản trị tài chính thường cần phải có các tiêu chuẩn sau:

Trình độ học vấn

Đa phần các nhà tuyển dụng đều đòi hỏi từ gia quản trị tài chính phải bằng cử nhân về tài chính, kế toán hoặc lĩnh vực liên quan. Một số nhà tuyển dụng thích ứng viên có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA). Các bằng cấp liên quan bao gồm kế toán, luật kinh doanh, kinh tế, tài chính, tiếp thị và thống kê cũng có thể được cân nhắc cho vị trí chuyên viên quản trị tài chính.

Đào tạo & Kinh nghiệm

Nhiều chuyên gia quản trị tài chính được đào tạo tại chỗ khi họ bắt đầu một vị trí mới. Khóa đào tạo này giúp chuyên gia quản lý tài chính tìm hiểu phần mềm và hệ thống cụ thể mà công ty sử dụng. Nó cũng giúp họ tìm hiểu các quy trình và thủ tục cụ thể của công ty.

Chứng chỉ & Giấy phép

Chứng chỉ cho phép các chuyên gia chứng minh trình độ của họ với các nhà tuyển dụng hiện tại và tương lai. Các chuyên gia quản trị tài chính có thể đạt được các chứng chỉ để có thêm kiến thức lý thuyết về trách nhiệm của họ, kiểm tra kỹ năng chuyên môn và thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Các chứng chỉ như ACCA, CPA, CFA sẽ là một điểm cộng lớn cho sự nghiệp quản trị tài chính của bạn.

Kết luận

Vậy là Glints đã cùng bạn tìm hiểu quản trị tài chính là gì và những chức năng cơ bản của nó. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu được công việc và tầm quan trọng của một chuyên viên quản trị tài chính doanh nghiệp. Nếu có hứng thú với các chủ đề tương tự, hãy cùng đón đọc thêm nhiều bài viết khác đến Glints nhé!

Bài viết có hữu ích đối với bạn?

Đánh giá trung bình 0 / 5. Lượt đánh giá: 0

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

Tác Giả

tải mẫu cv file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

8.000+ việc làm đang chờ bạn

X