×

Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Java Thường Gặp Bạn Nên Tham Khảo

Ngày đăng: 20/11/2022 | Không có phản hồi

Ngày cập nhật: 18/11/2022

Là một lập trình viên Java, chắc hẳn bạn đã học rất nhiều kiến thức vô cùng quan trọng để có thể thực hiện các dự án của mình và chuẩn bị cho công việc sau này. Tuy nhiên, liệu những câu hỏi phỏng vấn tại các công ty có giống với những gì bạn đã học.

Hãy cùng đọc bài viết sau của Glints và tìm hiểu các câu hỏi phỏng vấn Java thường gặp để chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn trong tương lai nhé!

Mục Lục

Các câu hỏi phỏng vấn Java core và câu trả lời

JDK, JRE và JVM là gì?

JDK là viết tắt của Java Development Kit – Bộ công cụ phát triển Java. JDK là một bộ công cụ phát triển phần mềm được dùng để phát triển ứng dụng trong Java. 

JRE là viết tắt của Java Runtime Environment – Môi trường thực thi Java. JRE bao gồm JVM, thư viện và các thành phần bổ sung để chạy các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java. 

JVM là viết tắt của Java Virtual Machine – Máy ảo Java. JVM là máy ảo được sử dụng để chạy các chương trình Java. Cách hoạt động của JVM: Khi chương trình Java được chạy, trình biên dịch sẽ dịch Java code thành bytecode và sau đó JVM sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình: thông dịch bytecode thành mã máy cho máy tính thực hiện lệnh.  

Giải thích phương thức main() trong chương trình Java

Phương thức main () trong chương trình Java chính là điểm thực thi của chương trình, hay còn là điểm vào (entry point) khi thực hiện một xử lý trong chương trình Java. Phương thức main kết thúc là khi chương trình kết thúc và phương thức main là điều kiện để cho các phương thức khác có thể thực thi. 

Lập trình hướng đối tượng là gì?

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một phương pháp lập trình máy tính tổ chức thiết kế phần mềm xung quanh dữ liệu hoặc đối tượng thao tác, thay vì chức năng và logic để thao tác chúng. 

Các nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng dựa trên các nguyên lý sau:

 • Encapsulation – Tính đóng gói: Nguyên lý này nói rằng tất cả các thông tin quan trọng được chứa bên trong một đối tượng và chỉ những thông tin được chọn mới được hiển thị. Việc triển khai và trạng thái của từng đối tượng được giữ riêng bên trong một lớp đã xác định. Các đối tượng khác không có quyền truy cập vào lớp này hoặc quyền thực hiện các thay đổi. Họ chỉ có thể gọi một danh sách các hàm hoặc phương thức công khai. Đặc tính ẩn dữ liệu này giúp bảo mật chương trình tốt hơn và tránh làm hỏng dữ liệu ngoài ý muốn.
 • Abstraction – Tính trừu tượng: Các đối tượng chỉ tiết lộ các cơ chế bên trong có liên quan đến việc sử dụng các đối tượng khác, ẩn mọi mã triển khai không cần thiết. Lớp dẫn xuất có thể mở rộng chức năng của nó. Khái niệm này có thể giúp các nhà phát triển dễ dàng thực hiện các thay đổi hoặc bổ sung bổ sung theo thời gian.
 • Inheritance – Tính kế thừa: Các lớp có thể sử dụng lại mã từ các lớp khác. Mối quan hệ và các lớp con giữa các đối tượng có thể được chỉ định, cho phép các nhà phát triển sử dụng lại logic chung trong khi vẫn duy trì một hệ thống phân cấp duy nhất. Thuộc tính này của OOP buộc phải phân tích dữ liệu kỹ lưỡng hơn, giảm thời gian phát triển và đảm bảo mức độ chính xác cao hơn.
 • Polymorphism – Tính đa hình. Các đối tượng được thiết kế để chia sẻ các hành vi và chúng có thể có nhiều dạng. Chương trình sẽ xác định ý nghĩa hoặc cách sử dụng nào là cần thiết cho mỗi lần thực thi đối tượng đó từ lớp cha, giúp giảm nhu cầu sao chép mã. Sau đó, một lớp con được tạo ra để mở rộng chức năng của lớp cha. Tính đa hình cho phép các loại đối tượng khác nhau đi qua cùng một giao diện.

Tại sao Java không phải là hướng đối tượng 100%?

Java không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn vì Java có sử dụng cả các loại dữ liệu khác như byte, char, float, v.v. 

Đọc thêm: Java Developer Là Gì? Mô Tả Công Việc Java Developer

Tại sao Java lại độc lập nền tảng?

Java độc lập nền tảng là do Java sử dụng JVM, máy ảo Javacung cấp cách thực thi mã Java độc lập với nền tảng. 

phỏng vấn java
Những câu hỏi phỏng vấn Java thường gặp.

Constructors trong Java là gì?

Constructors (Hàm ảo) trong Java là một phương thức được sử dụng để khởi tạo, trả về các đối tượng của lớp. Thông thường, một Constructors sẽ trùng tên với lớp mà nó được định nghĩa. 

Các lớp wrapper trong Java là gì?

Lớp wrapper trong Java là lớp đóng gói các kiểu, cung cấp cơ chế chuyển đổi dữ liệu nguyên thủy trở thành kiểu đối tượng, và ngược lại. .

Tại sao không sử dụng con trỏ trong Java?

Con trỏ không được sử dụng trong Java vì con trỏ khá phức tạp và không an toàn. 

So sánh ArrayList và Vector trong Java

Giống nhau:

 • Đều cài đặt interface list
 • Hashtable và HashMap duy trì theo thứ tự chèn các phần tử

Khác nhau:

Cơ sở so sánhVectorArrayList
Căn bảnLớp Vector sẽ được đồng bộ hóa.Lớp ArrayList sẽ không được đồng bộ hóa.
Lớp kế thừaVector là một lớp kế thừa, được thiết kế lại để hỗ trợ lớp Collection.ArrayList là một lớp Collection tiêu chuẩn.
Tuyên bố lớpVectorArrayList
Tái phân bổKhi không được chỉ định, Vector tăng lên gấp đôi kích thướcKhi không được chỉ định, ArrayList tăng thêm một nửa kích thước
Hiệu suấtKhi Vector được đồng bộ hóa,Vector hoạt động chậm hơn ArrayList.Vì ArrayList không được đồng bộ hóa, ArrayList hoạt động nhanh hơn Vector.
Bảng liệt kê / lặpVector sử dụng Enumutions và giao diện Iterator để duyệt qua các đối tượng được lưu trữ trong Vector.ArrayList sử dụng giao diện Iterator để duyệt qua các đối tượng được lưu trữ trong ArrayList.

Khác biệt giữa equals() và == trong Java

 • Equals() là một phương thức so sánh 2 object tuy nhiên chỉ so sánh về mặt giá trị của chúng. Trong phép so sánh equals(), nếu đúng sẽ trả về true, sai sẽ trả về false.
 • == là phép so sánh 2 object có đang cùng trỏ vào một ô nhớ hay không. Trong phép ==, kết quả đúng sẽ trả về true, sai về false. 

Package trong Java là gì? Liệt kê những ưu điểm của các package

Package trong Java là một nhóm các lớp (class), giao diện (interface) và các package con tương tự. Package thường được chia thành 2 loại:

 • Package được dựng sẵn
 • Package do người dùng định nghĩa 

Ưu điểm của các package:

 • Tổ chức file (class, interface) theo một hệ thống để dễ dàng phân loại file.
 • Phân quyền truy cập giúp xem các class thuộc package nào khi được gọi ở phần access modifier.
 • Dễ dàng chọn lọc khi import. Dùng lệnh import java.sql khi import tất cả các class. Dùng lệnh import.util.regex khi sử dụng class nằm trong package regex. 

Khác biệt giữa bộ nhớ Stack và Heap

Về kích thước vùng nhớ

 • Bộ nhớ Stack: có kích thước cố định tùy thuộc vào hệ điều hành
 • Bộ nhớ Heap: có kích thước không cố định, có thể tăng giảm tùy thuộc vào nhu cầu

Về đặc điểm vùng nhớ

 • Bộ nhớ Stack: Vùng nhớ được quản lý bằng hệ điều hành, dữ liệu được lưu sẽ tự động hủy sau khi hàm thực hiện xong nhiệm vụ của mình.
 • Bộ nhớ Heap: Vùng nhớ được quản lý bằng lập trình viên và các dữ liệu sẽ không bị hủy sau khi hàm thực hiện xong và lập trình viên phải tự hủy vùng nhớ. 

Lỗi xảy ra với vùng nhớ

 • Bộ nhớ Stack: Có khả năng vượt quá dung lượng lưu trữ vì dung lượng bộ nhớ Stack chỉ có hạn.
 • Bộ nhớ Heap: Cũng có khả năng tràn vùng nhớ nếu bạn liên tục cấp phát vùng nhớ mà không giải phóng thường xuyên. 

Các loại phạm vi truy cập trong Java

Có 4 phạm vi truy cập trong Java là public, private, default và protected. 

 • Public: Có thể truy cập mọi lúc mọi nơi
 • Private: Chỉ có thể truy cập bên trong lớp
 • Default: Có thể truy cập từ trong lớp khai báo, các lớp cùng một gói với lớp khai báo
 • Protected: Có thể truy cập trong lớp khai báo, các lớp con của lớp khai báo, các lớp cùng một gói với lớp khai báo

Đọc thêm: Ngôn Ngữ Java Là Gì? Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Java

Trình biên dịch JIT trong Java

Trình biên dịch JIT trong Java hay còn được biết đến với tên gọi Just-In-Time – là một kỹ thuật biên dịch các phần mã byte có các chức năng tương tự trong cùng một thời gian, qua đó giảm thời gian biên dịch cần thiết. 

Nêu định nghĩa một class

Class đại diện cho các thuộc tính và phương thức chung cho các đối tượng của lớp. Trong Java, class là kiểu dữ liệu do lập trình viên tự tạo ra. 

cau hoi phong van java
Học cách trả lời câu hỏi phỏng vấn Java để phỏng vấn hiệu quả.

Hãy nêu sự khác biệt giữa biến local và biến instance

Biến local:

 • Được khai báo trong hàm contructor, trong block hoặc trong các phương thức
 • Được tạo trong các phương thức, contructor và block. Bị phá hủy khi kết thúc phương thức, contructor và block.
 • Được lưu trên vùng nhớ stack
 • Không được sử dụng access modifier khi khai báo
 • Cần khởi tạo giá trị mặc định trước khi sử dụng 

Biến instance:

 • Được khai báo trong một lớp, ngoài phương thức, contructor và block
 • Được lưu trong bộ nhớ heap
 • Được tạo khi tạo đối tượng bằng nút “new” và bị phá hủy khi đối tượng bị phá hủy
 • Được sử dụng bởi phương thức, contructor, block, tuy nhiên phải được sử dụng qua một đối tượng cụ thể
 • Giá trị mặc định phụ thuộc vào kiểu dữ liệu
 • Có thể gọi trực tiếp bằng tên khi sử dụng trong class 

Sự khác biệt giữa mảng và ArrayList

Array (Mảng) là cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định.

ArrayList là lớp collection có thể thay đổi kích thước.

Từ khóa final trong Java là gì?

Từ khóa final trong Java là từ khóa được dùng để hạn chế số lượng người dùng. Lập trình viên có thể sử dụng ở nhiều ngữ cảnh: phương thức, biến, lớp.

Từ khóa static trong Java là gì?

Static trong Java là từ khóa dùng để quản lý bộ nhớ và truy cập trực tiếp thông qua lớp khi không cần khởi tạo. 

Từ khóa super trong Java

Super trong Java là một biến tham chiếu, dùng để tham chiếu đến đối tượng của lớp cha gần nhất một cách trực tiếp. 

Đọc thêm: Bộ Câu Hỏi Phỏng Vấn Frontend Dành Cho Mọi Vị Trí Ứng Tuyển

Mô tả sự khác biệt giữa String, StringBuilder và StringBuffer

 • String không thể thay đổi và không thể có class con
 • StringBuffer và StringBuilder có thể thay đổi được
 • StringBuffer và StringBuilder giống nhau, chỉ có điểm khác biệt khi sử dụng đa luồng
 • Về tốc độ xử lý: StringBuilder là tốt nhất sau đó đến StringBuffer và String. 

Mô tả khác biệt giữa constructor và phương thức trong Java

ConstructorPhương thức
Được sử dụng để khởi tạo trạng thái của đối tượng.Được sử dụng để thể hiện hành động của đối tượng.
Không có kiểu trả về.Có kiểu trả về.
Constructor được gọi ngầm.Phương thức được gọi tường minh.
JIT tạo ra constructor mặc định nếu bạn không có constructor nào.Phương thức không được tạo ra bởi JIT.
Tên của constructor phải giống tên lớp.Tên phương thức có thể giống hoặc khác tên lớp.
Câu hỏi phỏng vấn Java.

Sự khác biệt giữa từ khóa break và continue

Từ khóa break dùng để thoát ra khỏi vòng lặp ngay lập tức và chuyển sang câu lệnh tiếp theo, ở ngoài vòng lặp vừa kết thúc.

Từ khóa continue được dùng để chỉ việc vòng lặp kế tiếp sẽ được thực hiện. 

Collection trong Java là gì, liệt kê các interface và class của nó

Collection trong Java là khuôn khổ cung cấp kiến trúc lưu trữ và thao tác tới nhóm đối tượng. Bạn có thể thực hiện tất cả các hoạt động như tìm kiếm, chèn, phân loại, v.v, trên một dữ liệu nhờ Java Collection. 

Các interface của Java Collection: Set, List, Queue, Deque, v.v.

Các class của Java Collection: ArrayList, Vector, LinkedList, HashSet, PriorityQueue, v.v. 

Có mấy loại access modifier? Phân biệt sự khác nhau giữa chúng?

Có 4 loại access modifier là: private, default, protected, public. Trong đó:

 • Public: Có thể truy cập ở bất cứ đâu.
 • Private: Chỉ có thể truy cập trong cùng class.
 • Default: Có thể truy cập trong cùng class và cùng package.
 • Protected: Có thể truy cập trong cùng class, package và ngoài package bởi lớp con.

Tính đa hình là gì?

Polymorphism – Tính đa hình. Các đối tượng được thiết kế để chia sẻ các hành vi và chúng có thể có nhiều dạng. Chương trình sẽ xác định ý nghĩa hoặc cách sử dụng nào là cần thiết cho mỗi lần thực thi đối tượng đó từ lớp cha, giúp giảm nhu cầu sao chép mã.

Sau đó, một lớp con được tạo ra để mở rộng chức năng của lớp cha. Tính đa hình cho phép các loại đối tượng khác nhau đi qua cùng một giao diện.

những câu hỏi phỏng vấn java
Cách trả lời những câu hỏi phỏng vấn Java.

Thế nào là final?

Final là thuộc tính mà chúng sẽ không thể thay đổi giá trị. Các phương thức final không thể overide ở lớp con và các class final không thể kế thừa. 

Có bắt buộc phải khai báo constructor trong lớp?

Không bắt buộc phải khai báo constructor trong lớp. Nếu không khai báo, lớp sẽ dùng default constructor. 

Lời kết 

Trên đây chúng ta đã cùng tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Java thường gặp trong các buổi phỏng vấn. Bạn hãy tham khảo những câu hỏi này để có thể tự tin hơn khi đối diện với nhà tuyển dụng nhé. 

Bài viết có hữu ích đối với bạn?

Đánh giá trung bình 4.3 / 5. Lượt đánh giá: 7

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

[jetpack-related-posts]

Có thể bạn cũng thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại Glints
Nền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

X