×

“Xốc Lại Tinh Thần” Với BST Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Mạnh Mẽ, Lạc Quan

Ngày đăng: 11/01/2024 | No Comments

Ngày cập nhật: 31/01/2024

câu nói tiếng anh về sự mạnh mẽ

Bạn biết đấy, cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, đôi khi chúng ta phải đối mặt với biến cố và thử thách, yêu cầu chúng ta phải nỗ lực để vượt qua. Trong bài viết này, Glints sẽ chia sẻ đến bạn những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ và lạc quan trong cuộc sống với mong muốn giúp bạn tích cực và kiên cường hơn.

1. Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

Ý chí mạnh mẽ giúp chúng ta sẵn sàng tiếp nhận và đối phó với những thử thách hay khó khăn. Nhờ đó, chúng ta trở nên trưởng thành, vững vàng và gặt hái những thành công cho bản thân. 

câu nói tiếng anh hay về sự lạc quan
Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong cuộc sống

Trong phần dưới đây, Glints sẽ chia sẻ đến bạn một số câu nói truyền động lực bằng tiếng Anh về lối sống mạnh mẽ:

 • “Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will” – Aristotle Onassis. Câu nói có thể hiểu như sau: Sức mạnh không đến từ khả năng thể chất mà đến từ ý chí kiên cường, bất khuất của mỗi người.
 • “Strength lies in differences, not in similarities” – Stephen Covey. Câu nói này có thể được hiểu như sau: Nghị lực nằm ở sự khác biệt, không phải sự tương đồng.
 • “Sometimes you don’t realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness” – Susan Gale. Câu nói này có thể hiểu như sau: Đôi khi bạn có thể không nhận ra sức mạnh của mình cho đến khi bạn đối mặt với điểm yếu lớn nhất của bản thân.
 • “A strong woman is a woman determined to do something others are determined not be done” – Marge Piercy. Câu nói này được hiểu là: Một người phụ nữ mạnh mẽ là người quyết tâm làm những điều mà người khác không dám.
 • “You never know how strong you are until being strong is the only choice you have” – Bob Marley. Câu nói này được hiểu như sau: Bạn sẽ không biết bạn mạnh mẽ nhường nào cho đến khi sức mạnh là lựa chọn duy nhất mà bạn có.
 • “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward” – Martin Luther King Jr. Câu nói này có thể được hiểu là: Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi bộ, và nếu bạn không thể đi thì hãy bò, dù bạn làm việc gì đi nữa hãy luôn cố gắng và nhìn về phía trước.

Đọc thêm: Câu Nói Truyền Động Lực – Chất Xúc Tác Giúp Con Người Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn

2. Câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan

Dưới đây là tổng hợp một số câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ và lạc quan kèm giải nghĩa ngắn gọn:

 • “Every chance is challenging in the eyes of the pessimist. Every challenge presents an opportunity to the optimist” – Winston Churchill. Câu nói này được hiểu là: Mọi cơ hội đều là thách thức với kẻ bi quan. Mọi thử thách đều là cơ hội với người lạc quan.
 • “Let life know that you have a hundred reasons to smile when it gives you some reasons to be sad” – Khuyết danh. Câu nói này có thể được hiểu là: Hãy cho cuộc sống của bạn biết rằng bạn có hàng trăm lý do để bạn cười khi chúng tạo khiến bạn buồn.
 • “May the passion that is waiting in your mind be found in the deepest part of your soul. May the happiness you discover tomorrow will wash away the sadness you discovered in the past”. Câu nói này có thể được hiểu là: Có thể đam mê đang chờ đợi trong tâm trí của bạn để tìm thấy phần sâu lắng nhất trong tâm hồn. Có thể hạnh phúc mà bạn tìm thấy ngày mai sẽ rửa trôi những nỗi buồn mà bạn đã có.
 • “You have gone through the past forever, but the future will make up for the loss, so instead of thinking about what you lost, let’s enjoy what you have now instead and be sorry about the past”. Câu nói này có thể được hiểu là: Mặc dù bạn đã vượt qua quá khứ mãi mãi, nhưng tương lai sẽ đền bù những mất mát, vậy nên thay vì suy nghĩ về những gì đã mất, hãy tận hưởng những gì bạn có hiện tại và đừng tiếc thương về quá khứ.
 • “You must be able to go with your sorrow in order to laugh naturally”. Câu nói này được hiểu là: Bạn phải có khả năng chịu đựng đau khổ để cười một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
 • “In the midst of any challenge, the opportunity is present” – Albert Einstein. Câu nói này có thể hiểu là: Trong mọi thử thách đều mang đến cơ hội.
 • “Positive anything is better than negative nothing” – Elbert Hubbard. Câu nói này có thể được hiểu như sau: Bất kỳ điều gì tích cực đều tốt hơn tiêu cực.
 • “You’re halfway there if you think you can” – Theodore Roosevelt. Câu nói này có thể được dịch là: Bạn đang ở giữa chặng đường rồi nếu bạn nghĩ mình có thể.
Câu nói tiếng anh hay về sự mạnh mẽ meaning
Câu nói hay về sự lạc quan trong tiếng Anh

3. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Trong phần dưới đây, Glints sẽ chia sẻ đến bạn một số câu nói hay về bản thân bằng tiếng Anh:

 • Be yourself; everyone else is already taken” – Oscar Wilde. Tạm dịch là: Hãy cứ là chính mình vì mọi người khác đều đã có chủ rồi.
 • “You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think” – A.A. Milne. Câu nói này có thể hiểu đơn giản là: Bạn dũng cảm, mạnh mẽ và thông minh hơn cách bạn nghĩ về mình.
 • “You are never given a dream without also being given the power to make it true” – Richard Bach. Câu nói này có thể tạm dịch là: Bạn không bao giờ được trao một ước mơ mà bạn không có sức mạnh để biến nó trở thành hiện thực.
 • “The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do” – Walter Bagehot. Được tạm dịch là: Sự hài lòng lớn nhất trong cuộc đời là làm những điều mà người khác nói là không thể.
 • “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle” – Christian D. Larson. Câu nói được hiểu là: Tin vào bản thân và những gì bạn có. Hãy nhớ rằng, thứ gì đó bên trong bạn vĩ đại hơn bất kỳ khó khăn nào.
 • “The best way to predict the future is to create it” – Peter Drucker. Câu nói này được hiểu là: Con đường tốt nhất để dự đoán về tương lai là tự tạo ra nó.
 • “You don’t have to be perfect to be amazing” – Khuyết danh. Tạm dịch là: Bạn không phải hoàn hảo để trở nên tuyệt vời.
 • “To love oneself is the beginning of a lifelong romance” – Oscar Wilde. Được dịch là: Yêu chính mình là sự bắt đầu của một cuộc tình lãng mạn dài lâu.
 • “Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world” – Lucille Ball. Câu nói này được hiểu là: Yêu bản thân mình trước và tất cả mọi thứ khác sẽ đặt vào đúng vị trí. Bạn cần thực sự yêu bản thân để đạt được gì đó trong thế này.

Đọc thêm: 12 Cách Trở Nên Mạnh Mẽ Trong Cuộc Sống Bạn Không Thể Bỏ Qua

4. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu nói dưới đây sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, nếu bạn biết cách áp dụng và thay đổi.

 • “Life is short, and it’s up to you to make it sweet”. Tạm dịch: Cuộc sống khá ngắn, việc của bạn là biến nó trở nên ngọt ngào.
 • “Life is really simple, but we insist on making it complicated”. Tạm dịch là: Cuộc đời vốn dĩ đơn giản, nhưng chúng ta lại làm cho nó trở nên phức tạp.
 • “Life is simple, it’s just not easy”. Câu nói này được hiểu là: Cuộc sống vốn đơn giản, chỉ là chúng không dễ dàng.
 • “Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations”. Có thể được hiểu đơn giản là: Cuộc đời là một hành trình bạn phải vượt qua dù phải trải qua những điều không thuận lợi. 
 • “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it”. Câu nói có thể được tạm dịch là: Cuộc sống chỉ chiếm 10% là những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại ở cách chúng ta đối mặt với chúng.
 • “In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years”. Được tạm dịch là: Cuối cùng, không quan trọng bạn đã sống bao nhiêu năm, mà là cuộc sống của bạn trong quãng thời gian đó.
 • “Life is too important to be taken seriously”. Tạm dịch là: Cuộc đời vô cùng quan trọng đấy, hãy nghiêm túc mà sống.
 • “Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like”. Điều này có thể được hiểu là:Cuộc sống là một chuỗi biến hóa của tự nhiên và ý trời. Đừng ngăn chúng lại, điều này chỉ đem lại nỗi đau. Hãy để sự thật được là sự thật và mọi thứ tự nhiên theo hướng mà chúng muốn.
 • “Life is the art of drawing without an eraser”. Tạm hiểu là: Cuộc đời là một môn vẽ mà không có cục tẩy.
những câu nói tiếng anh hay về bản thân
Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Đọc thêm: Nghị Lực Là Gì? Khâm Phục Những Tấm Gương Sống Nghị Lực Trong Cuộc Sống

Tạm kết

Trên đây là chia sẻ về những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ và lạc quan trong cuộc sống mà Glints muốn gửi đến bạn. Hy vọng rằng, bài viết đã truyền cho bạn nguồn năng lượng tích cực để thành công trong cuộc sống.

Nếu bạn có thêm bất kỳ chia sẻ nào, đừng ngần ngại để lại bình luận để Glints và mọi người cùng biết nhé.

Bài viết có hữu ích đối với bạn?

Đánh giá trung bình 4.5 / 5. Lượt đánh giá: 15

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

[jetpack-related-posts]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại Glints
Nền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

X